Knut Hamsun
magyar nyelvre lefordított műveinek
teljes bibliográfiája*


(névelők nélküli alfabetikus sorrendben,
a gyűjteményekben szereplők külön)Az anyaföld kincse [Markens gröde] – ford. Hajdu Henrik, Bp. 1937. Dante Kiadó; úgy is mint Az anyaföld áldása – ford. Ifj. Bókay János, Bp. é. n. Athenaeum

Asszonyok a kútnál – ford. G. Beke Margit, Bp. 1932. Pantheon Kiadó

Álmodók – ford. L. Ujváry Lajos, Bp. 1926. Fővárosi Kiadó

Benoni (regény) – ford. G. Beke Margit, Bp. 1925. Fővárosi Kiadó; [1926?] (Északi írások); [1926?] (Modern klasszikusok)

Benőtt ösvényeken – ford. Miszoglád Gábor, Bp. 2002. Nagyvilág Könyvek

Csavargók [Landstrykere] (regény) – f. n., Kolozsvár 1918. Lepage ny.; és – ford. G. Beke Margit, Bp. 1929. 1-2. kötet, Pantheon Kiadó

Éhség [Sult] (regény) – f. n. (Hajdu Henrik), Bp. 1965. Európa Kiadó; Bp. 2001. Háttér Kiadó. Továbbá léteznek még az alábbi kiadások (pontosvesszőkkel elválasztva): Az éhség – f.n., Bp. 1892. Országgyűlési Értesítő ny. (A Magyar Ujság regénycsarnoka 2.) [241 l.] – [Az 1. fejezet megjelent a Magyar Újságban (1892. év)]; Az éhség – ford. Goda Géza, Bp. 1902. Magyar Hírlap [123 l.]; 1903. Vass Kiadó (Világ regénytár); Az éhség – ford. Ritoók Emma, Bp. 1919. Magyarorsz. Szoc. Párt (Legjobb írók legjobb munkái) [288 l.]; 1924. Népszava; 3. kiad. (?) 1928. Népszava

Az élet megy tovább – ford. G. Beke Margit, Bp. 1934. 1-2. kötet, Dante Kiadó

Halk húrokat penget a vándor [En vandrer spiller med sodrin] (elbeszélés) – ford. G. Beke Margit, Bp. 1923. Fővárosi Kiadó; 2.(?) kiad. 1923. (Hamsun Knut válogatott regényei 1.); 2. kiad. 1926. (Északi írások)

A kör bezárul [Ringen sluttet] (regény) – ford. G. Beke Margit, Bp. 1936. Dante Kiadó

Lynge szerkesztő [Redaktør Lynge] (regény) – ford. Radó István, Bp. 1912. Vári, (Egykoronás könyvek); 1913. (A Képes Hét könyvtára); – ford. Hajdu Henrik, Bp. 1922. Genius Kiadó

New-Founland zátonyain (elbeszélések) – ford. P. Ábrahám Ernő, Bp. 1913. Athenaeum (Modern könyvtár 259.) [32 l.]

Óriási siker (kisregény) – f. n., Bp. 1943. Fekete [32 l.]

Őszi csillagok [Under høststjernen] (elbeszélés) – ford. Ács Géza, Bp. 1923. Népszava Kiadó; 1923. Anonymus [kiadó] (Legjobb írók legjobb munkái)

Pán (regény) – ford. Bán Ferenc, Bp. 191?. Athenaeum; 1912. (Modern könyvtár 170-173.); illetve Pán. Glahn hadnagy följegyzéseiből – ford. G. Beke Margit, Bp. 1925. Fővárosi Kiadó, (Hamsun Knut Válogatott regényei 3.); 1926. (Északi írások); 3. kiad. 1931. (Északi írások); 3.(?) kiad. 1931. (H. K. V. r. 3.); 4.(?) kiad. 1943.

Rejtelmek – ford. Bálint Lajos, Bp. 1921. Kultúra Kiadó

Rosa (regény) – ford. G. Beke Margit, Bp. 1926. Fővárosi Kiadó, (Északi írások)

A szerelem rabszolgái (elbeszélések) – ford. ifj. Bókay János, Bp. 1919. Athenaeum [62 l.]; 1919. (Korunk mesterei); 1919. (Modern könyvtár 574-575.)

Tékozlók (Korunk gyermekei) [Börn of tiden] (regény) – ford. Ács Géza, Bp. 1925. és 1926. Fővárosi Kiadó, (Északi írások)

Tóbiás király városa (regény) – ford. Ács Géza (v. G. Beke Margit?), Fővárosi Kiadó (Északi írások); 1926. (Modern klasszikusok); 1926.; 1926. A mű Az új nemzedék címen megjelent regény első része.

Az utolsó fejezet – ford. Ritoók Emma, Bp. 1925. 1-2. kötet, Fővárosi Kiadó

Új föld (regény) – ford. G. Beke Margit; Bp. 1920. 1-2. kötet, Népszava Kiadó; 2. kiad. 1928.

Az új nemzedék [Segelfossby] – ford. Ács Géza, Bp. 1926. Fővárosi Kiadó (Hamsun, Knut regényei); 1926 (Északi írások); 1932?; 1932 után. A mű 1. része magyar fordításban Tóbiás király városa címen jelent meg.

Victoria (regény) – Bp. 1901. Athenaeum, (Az Athenaeum olvasótára); 1902; 1903 körül, (A magyar és világirodalom kincsestára); 1920; 1920 (Olcsó regény); 1943; 1943. Úgy is mint Viktória: Egy szerelem története (regény) – ford. Kalotay Sándorné, Bp. 1920. Singer-Wolfner; illetve Viktória – ford. Telekes Béla, Bp. 1920. Athenaeum Kiadó

A világ vándora (regény) – ford. G. Beke Margit, Bp. 1931. (1934?) 1-2. kötet, Pantheon Kiadó, (Halhatatlan könyvek)*

Franyó Zoltán: Atlanti szél : A középkori latin, olasz, francia, svéd ... finn és norvég költészetből. – Bukarest 1978. Kriterion

Lázvers – 527. o.

Az én sírhelyem – 527-528. o.
 

Bűvös síp : norvég elbeszélők ford. G. Beke Margit, Bp. 1981. Európa

Karácsony a hegyen [Jul i åsen] – 51-57. o.

Kisváros [Småbyliv] – 58-76. o.
 

Hamsun, Knut – Wied, Gustav – Essig, Hermann – Kerr Alfred novellái – ford. Brázay Emil, Bp.-Timisoara [?] 1920. Pán (Pán könyvtár 1.)
 

„Kettős csillagég alatt" – Írók Norvégiából in: Nagyvilág, 63. évf. 1-2. (1998. január-február).

Benőtt ösvényeken – ford. Miszoglád Gábor. – 12-31. o.
 

Nobel-díjas írók antológiája (Harmincnégy arcképpel.) – Bp. 1935. Káldor Könyvkiadóvállalat [583 oldal]

Sába királynője – ford. Hajdu Henrik. – 347-364. o.

Skjaergaard (vers) – ford. Hajdu Henrik. – 365. o.
 


 
* A munkában nagy segítségünkre volt Csepregi Klára „Norvég irodalmi bibliográfia” összeállítása.